Toepassingsregister onder de GDPR

Het bijhouden van een Toepassingsregister is een essentiële stap naar GDPR-naleving en het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens. Het biedt dus transparantie van de systemen die worden gebruikt om persoonsgegevens binnen de organisatie te verwerken, wat een vereiste is onder de GDPR.

Met de GDPRWise web-applicatie kunt u vastleggen welke systemen uw bedrijf gebruikt om persoonsgegevens te verwerken. Op die manier zorgt het voor basistransparantie van het aanvraagregister van de onderneming. Naarmate organisaties hun privacypraktijken verder ontwikkelen, is het bovendien essentieel om de informatie in het Toepassingsregister uit te breiden om de informatiebeveiligings- en privacydoelstellingen van het bedrijf beter te ondersteunen. Verder bevat dit informatie over het eigendom van de applicatie, de classificatie van gegevensinhoud, regels voor toegangscontrole, regels voor het bewaren van gegevens en andere belangrijke informatie.

Hier volgen enkele voordelen van het bijhouden van een Toepassingsregister:

1. Verbeterde transparantie: Ten eerste zorgt het bijhouden van een register voor transparantie van de systemen die worden gebruikt om persoonsgegevens binnen de organisatie te verwerken. Het helpt bij het identificeren van potentiële risico’s en kwetsbaarheden, waardoor tijdig en effectief herstel mogelijk is.

2. Beter beheer: Bovendien biedt het register een gecentraliseerde opslagplaats van informatie die kan worden gebruikt voor het beheren en besturen van de applicaties die binnen de organisatie worden gebruikt. Het helpt ervoor te zorgen dat de toepassingen worden gebruikt op een wijze die strookt met de doelstellingen van de organisatie inzake informatiebeveiliging en privacy.

3. Effectief risicobeheer: Door informatie vast te leggen over eigendom, classificatie van gegevensinhoud, regels voor toegangscontrole, regels voor het bewaren van gegevens en andere belangrijke informatie, helpt het register organisaties om risico’s effectief te identificeren en te beheren.

4. Verbeterde naleving: Tot slot is het bijhouden van een Applicatieregister een vereiste onder de GDPR. Het helpt organisaties om de naleving van deze en andere relevante regelgeving aan te tonen.

Samenvatting

Over het geheel genomen is het bijhouden van een Register een essentiële stap op weg naar GDPR-compliance en het waarborgen van de bescherming van persoonlijke gegevens. Het biedt transparantie, verbetert het bestuur, maakt effectief risicomanagement mogelijk en helpt organisaties aan te tonen dat ze voldoen aan de relevante regelgeving. Als u hulp nodig heeft bij het opstellen en implementeren van een Toepassingsregister voor uw bedrijf, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

Bekijk onze kennisbank als je meer wilt weten over hoe je aan de slag kunt met GDPR.