Niet-conform privacybeleid? Blijf niet achter.

Op 13 september heeft een Duitse rechtbank bevolen dat de website van een advocaat offline moest worden gehaald omdat het privacybeleid niet in overeenstemming was met de wet.

Samenvatting van de uitspraak:

  1. De rechtbank gelastte het bedrijf (advocatenkantoor) zijn website offline te halen (onder dreiging van een boete van 250 000 euro) omdat de site geen GDPR-conform privacybeleid had.
  2. De klacht was ingediend door een concurrent.
  3. De rechter oordeelt dat het ontbreken van passende maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer mededingingsverstorend is, dat wil zeggen oneerlijke concurrentie ten opzichte van anderen die zich wel aan de regels houden.
  4. De klacht werd voor de rechter gebracht en niet via de zachtere weg van de GDPR-regelgever.
  5. De klacht werd behandeld op een eenzijdig verzoek in een summiere procedure, dus zonder uitgebreid onderzoek, enz.

Dit is een belangrijk precedent dat een trend bevestigt

  1. Flagrante niet-naleving, bv. geen of een gebrekkige privacyverklaring, kan ernstige gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.
  2. In geval van niet-naleving kan een concurrent zich beroepen op oneerlijke concurrentie om juridische stappen te ondernemen.
  3. Naleving van de basisregels van de GDPR wordt urgent.

Als u wilt testen of u het risico loopt offline te moeten gaan omdat uw GDPR-privacybeleid niet goed genoeg is, kunt u dat gratis controleren via https://gdprwise.eu/policy-checker/.

Blijf op de hoogte van nieuwe GDPR-gerelateerde wijzigingen en vereisten. Gratis GDPR-sjablonen en GDPR-privacybeleid generator staan tot uw beschikking.

Hier is de link naar de Duitse rechterlijke uitspraak https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-22735?hl=true

Blijf niet achter. Wij hebben het zware werk voor u gedaan en een ingevuld GDPR-dossier opgesteld op basis van de sector waarin u actief bent. Volg deze link om uw GDPR nu op orde te krijgen!