Een klant heeft een product gekocht van een verkoper op het e-commerce platform van Amazon. Het product was defect, dus de klant vroeg compensatie en plaatste ook een negatieve recensie op de pagina van de verkoper.

De verkoper dreigde de persoonlijke gegevens van de klant te publiceren als ze de negatieve recensie op hun pagina niet weghaalden. De klant heeft de recensie niet verwijderd en de verkoper publiceerde hun naam, achternamen, adres, telefoonnummer, de naam van de echtgenoot en de naam van het telefoonbedrijf.

De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit stelde vast dat de verkoper persoonsgegevens had verwerkt zonder toestemming en daarmee in strijd was met artikel 6, lid 1, AVG.

Terwijl de eerste verwerking van de persoonsgegevens gerechtvaardigd was voor de uitvoering van een overeenkomst, en dus op grond van artikel 6, lid 1, onder b), had de daaropvolgende verwerking voor het openbaar maken van de persoonsgegevens van de klant geen rechtsgrond, aangezien niet noodzakelijk voor de uitvoering van het oorspronkelijke contract.

De DPA constateerde ook een schending van het vertrouwelijkheidsbeginsel, aangezien de door de klant verstrekte gegevens alleen bedoeld waren om te worden verwerkt binnen de commerciële overeenkomst met de verkoper en niet om openbaar beschikbaar te worden gemaakt.

Het toezichthouder heeft de verkoper een boete van € 4000 opgelegd. Om het bedrag te bepalen, heeft de DPA rekening gehouden met de opzettelijkheid van het gedrag, de aard van de inbreuk, de aard van de schade aan de klant, de middelen voor de inbreuk, die openbare toegang impliceert, en de categorieën gegevens onthuld. Als verzachtende factor hield de DPA rekening met de kleine omvang van de leverancier.

Onnodig te zeggen dat de verkoper in kwestie beter had moeten weten. Wanneer een klant een naar uw mening oneerlijke recensie plaatst, moet u natuurlijk wel beleefd reageren, geen bedreigingen uiten en zeker geen persoonlijke informatie delen.

Wilt u meer weten over persoonlijke gegevens en hoe GDPR deze beschermt, bekijk dan onze gratis kennisbank en youtube-kanaal voor gratis leerinhoud.