Een groot aantal bedrijven vertrouwt op cameratoezicht voor hun veiligheid en misdaadpreventie. Maar als je mensen filmt, ontstaan ​​al snel privacyvragen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel besluiten van de toezichthouders zijn inzake cameratoezicht.

Dit is wat we hebben geleerd.

1. Film alleen wat strikt noodzakelijk is.

Camera’s die bedoeld zijn om een ​​toegangspunt (ingangen en uitgangen, drempels, portieken, deuren, gangen, enz.) te bewaken, mogen enkel een gezichtsveld hebben dat beperkt is tot het gebied dat strikt noodzakelijk is om mensen te visualiseren die zich voorbereiden op de toegang. Een Luxemburgs bedrijf kreeg een boete van 12.500 euro omdat zijn camera’s ook de omgeving en de openbare ruimte filmden, in plaats van zich te beperken tot de eigenlijke ingang. Een ander bedrijf kreeg om dezelfde reden een boete van 7.600 euro.

Zelfs binnen uw bedrijf moet u voorzichtig zijn. De Sloveense DPA oordeelde dat een bareigenaar geen legitiem belang heeft bij het bewaken van de verschillende kamers en het buitenterras van de bar met videobewaking, maar wel een legitiem belang bij het bewaken van de bar en de baringang. De betreffende bar was verplicht de hoeken van hun camera’s aan te passen.

2. Geef altijd de juiste informatie.

Het Griekse CBP heeft een bedrijf een boete van 15.000 euro opgelegd voor het illegaal installeren en bedienen van een videobewakingssysteem in de kantoren van de werknemers en in de keuken van de werkplek. De gegevensbeschermingsautoriteit oordeelde dat ondanks het feit dat de camera’s in kwestie via software zijn uitgeschakeld (met een zwarte doos in plaats van de live-feed in de CCTV-software), het bedrijf zijn werknemers had moeten informeren over de operationele status van de geïnstalleerde camera’s, onder meer met vermelding van: het “huiveringwekkende effect” dat een niet-operationele camera kan hebben op werknemers die denken dat hij in werking is.

3. Controleer uw lokale wetgeving om te zien hoe lang u de beelden mag bewaren.

De Luxemburgse DPA heeft een bedrijf een boete van €1900 opgelegd voor het bewaren van videobeelden gedurende een buitensporige bewaartermijn. De lokale Luxemburgse wetgeving staat een bewaartermijn van één week toe, die indien gerechtvaardigd kan worden verlengd tot 1 maand, voor specifieke doeleinden. In dit geval werden de beelden 3 maanden bewaard. Aangezien deze toegestane bewaartermijnen in verschillende landen kunnen verschillen, moet u uw lokale wetgeving raadplegen.

4. Zorg ervoor dat u uw medewerkers en het grote publiek informeert.

De Luxemburgse DPA heeft een bedrijf een boete van € 1000 opgelegd voor het vastleggen van beelden van een openbare ruimte met behulp van hun videocamerasysteem en voor het niet verstrekken van de benodigde informatie over het videocamerasysteem in overeenstemming met artikel 13 AVG. De gegevensbeschermingsautoriteit constateerde dat het bedrijf beperkte informatie over het videobewakingssysteem aanbood, zowel aan gebruikers als aan werknemers, en niet voldoende op de hoogte was gesteld van het systeem op hun website.