Laatst bijgewerkt: 15-Jan-2022

1. WIE ZIJN WE
Wij zijn GDPRWise BV met adres Jan Van Rijswijklaan 158-2, 2018 Antwerpen België en registration number 0759426856.

Wij hechten belang aan jouw privacy en telkens wanneer we jouw persoonsgegevens behandelen doen we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en de nationale wetten die handelen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten jij hebt.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig te lezen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis terug te lezen.

Je kan onze privacy coördinator bereiken via privacy@gdprwise.eu voor alle vragen die je zou hebben of om je rechten uit te oefenen.

2. HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kunnen toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken :

  • Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden die we duidelijk aan jou hebben uitgelegd.
  • Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  • Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden als nodig is voor de doeleinden waarover we je verteld hebben en veilig worden behandeld.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als we processen hebben om jouw persoonlijke informatie op een andere manier verkrijgen dan vermelden we dat in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt, aarzel niet om onze privacy-coördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen :

 • Bankrekening
 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfsfunctie
 • Betalingsoverzicht, klantenrekening
 • BTW nummer
 • Cookie – essentieel
 • Datum & tijd
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Inhoud van correspondentie
 • Naam van de betrokken partij
 • Naam van de klant
 • Ondernemingsnummer
 • Professioneel telefoonnummer
 • Werk emailadres

Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden.

De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan jouw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen :

  • Bedrijfswebsite

Beschrijving: Besrijfswebsite die kan bezocht worden door cliënten en prospecten
Doel: Cliënten en prospecten informeren
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data wordt verwerkt in de EU

  • Nieuwsbrief / promotie

Beschrijving: Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
Doel: Het promoten van gelijkaardige diensten en producten aan bestaande cliënten
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang
Bewaringstermijn: Zolang de gebruiker ingeschreven blijft op de nieuwsbrief
Data wordt verwerkt in de EU

  • Communicatie met klanten

Beschrijving: Communicatie met klanten op papier of in elektronische vorm
Doel: Zorgen voor goede dienstverlening aan de klant
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data wordt verwerkt in de EU

  • Klanten facturatie en boekhouding

Beschrijving: Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
Doel: Zorgen voor correcte betaling
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data wordt verwerkt in de EU

  • Klanten prospectie

Beschrijving: Beheer van informatie rond prospecten
Purpose: Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communiceren
Legal basis: Gerechtvaardigd belang
Retention period: Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd
Data wordt verwerkt in de EU

  • GDPRWise Web Tool – Mijn bedrijf Sectie

Beschrijving: GDPRWise web tool om onze klanten bij te staan om hun GDPR op orde te krijgen.
Doel: Aanbieden product aan klant
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data wordt verwerkt in de EU

Bij bovenstaande verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.

  • GDPRWise Web Tool – Derden Dossier

Beschrijving: GDPRWise web tool om onze klanten bij te staan om hun GDPR op orde te krijgen.
Doel: Aanbieden product aan klant
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data wordt verwerkt in de EU
Verwerkingsverantwoordelijke: Account Eigenaar
Verwerker: GDPRWise BV

Als jij voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als je niet wil dat jouw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken.

Wij behandelen ook gegevens van leveranciers. Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers. Als we voertuigen van onze leveranciers voorzien van parking of toelaten op ons terrein, dan kunnen we het kentekennummer en tijdsgegevens van het bezoek verzamelen, verwerken en opslaan indien dit nodig is voor redenen van organisatie of veiligheid. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is  het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.  Wij hanteren veiligheidsmaatregelen die functioneel en technisch in overeenstemming zijn met beste standaarden in de sector. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie.

3. VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN JOUW OPDRACHT
De specifieke aard van onze relatie maakt het weinig waarschijnlijk dat jij ons persoonsgegevens van anderen zal laten verwerken. In het uitzonderlijke geval dat dit toch voorkomt, zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen dan jouw instructies voor de verwerking, mogelijke onder aanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en je bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR.

4. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, verzekerings partners, accountancy partners, juridische adviseurs… Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens met deze partners te delen :

  • Boekhouding

Data items: Naam van de klant, BTW nummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Naam van de betrokken partij
Data wordt verwerkt binnen de EU
VDV Consultants treedt op als gegevensverwerker

  • Juridische ondersteuning

Data items: Naam van de klant, Omstandigheden van de claim / zaak, Naam van de betrokken partij
Data wordt verwerkt binnen de EU
Darwin Law treedt op als gegevensverwerker

  • IT support

Data items: Naam van de klant, BTW nummer, Bedrijfsadres, Naam van de betrokken partij, Datum & tijd
Data wordt verwerkt binnen de EU
Zoosh Ltd treedt op als gegevensverwerker

  • Sociale media – Linkedin

Data items: Foto’s / beelden, Naam van de betrokken partij, Datum & tijd, Elektronische lokalisatiegegevens
Data wordt verwerkt binnen de EU
Linkedin Ireland

  • Sales / CRM Platform – Hubspot

Data items: Naam van de klant, Professioneel telefoonnummer, Werk emailadres, Bedrijfsfunctie
Data wordt verwerkt binnen de EU
HubSpot Ireland Limited treedt op als gegevensverwerker

 • Social Media – Youtube
  Data items: Elektronische identificatiegegevens, Datum & tijd, Elektronische lokalisatiegegevens
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Google Ireland Limited

Deze derde partijen zullen doorgaans optreden als gegevensverwerker. Houd er rekening mee dat sociale mediaplatformen, handelsplatformen en permanente verkooppartners vaak worden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Als je deelneemt aan een online gesprek, vergadering, conferentie,… weet dan dat alle gegevens die je deelt, zichtbaar en/of hoorbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier rekening mee voordat je jouw persoonlijke gegevens, video, audio of andere gegevens deelt.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of je verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.

Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze overdracht.

5. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID
Wij willen jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.

6. WEBSITE EN COOKIES
Onze website gebruikt geen cookies. Onze webserver registreert wel uw IP-adres en/of domain-naam, wat in overeenstemming is met de beste praktijken op het gebied van beveiliging. Onze webapplicatie, waarvoor u zich eerst moet registreren, gebruikt één enkele sessie-cookie om de verbinding met onze server tot stand te brengen. Die sessie-cookie is essentieel voor de werking van de app, we kunnen niet zonder deze.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.

7. SOCIALE MEDIA
Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beide als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto’s en video’s die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina’s. Wanneer u niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat uw expliciete toestemming in kader van GDPR niet is vereist. Mocht u zich echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop u bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

8. JE RECHTEN UITOEFENEN
Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) heb je het recht om :

 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat je toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen.
 • Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat je toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over je bijhouden te verbeteren.
 • De wissing van je persoonsgegevens te vragen. Dit laat je toe om ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruikt hebt gemaakt van je recht om je te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
 • Je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en omwille van je bijzondere situatie wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. Je hebt ook het recht om je te verzetten wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
 • De beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer je vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
 • Op elk moment je toestemming voor een verwerking in te trekken.
  Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat jouw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van jouw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan jezelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. Je kan je rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator te contacteren via privacy@gdprwise.eu of via het adres van het bedrijf:

  • GDPRWise BV

 

  • t.a.v. Privacy Coordinator

 

  • Jan Van Rijswijklaan 158-2, 2018 Antwerpen

 

  België

9. GEGEVENSBESCHERMINGS AUTORITEIT

Elke klacht of commentaar kan je richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres :

  • Gegevensbeschermingsautoriteit

 

  • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

  • België

 

  • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

  contact@apd-gba.be