Cyber Beveiligingsverzekering

Wij adviseren kleine en middelgrote organisaties te overwegen een cyberbeveiligingsverzekering af te sluiten. Bovendien biedt een cyberbeveiligingsverzekering je bedrijf bescherming tegen financiële verliezen als gevolg van incidenten zoals datalekken en -diefstal, systeemhacking en afpersing door ransomware. Bovendien kunnen grotere bedrijven waarmee je zaken doet, aandringen op een cyberbeveiligingsdekking.

Bovendien verschillen de voorwaarden en de dekking van verzekeraar tot verzekeraar. De meeste bieden echter professionele hulp in het geval van een beveiligingsincident, wat van onschatbare waarde kan zijn als je geen interne ervaring hebt. De meeste dekken de kosten van kennisgeving aan uw klanten in geval van een datalek, ondersteuning bij juridische verdediging en meer.

Bovendien zijn er veel leveranciers, wij vinden het professionalisme van onze partner Callant.be erg goed.

Raadpleeg onze kennisbank voor meer informatie over hoe u met GDPR aan de slag kunt gaan.